Pobierz Katalog ELQ S.A. 2018

ELQ SPÓŁKA AKCYJNA to firma z dużymi ambicjami

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą ELQ S.A., która specjalizuje się w produkcji prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn, rozdzielnic elektrycznych oraz wykonawstwie inwestycji kompleksowych w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych.

Spółka również świadczy usługi w zakresie projektowania kompletnych stacji transformatorowych, serwisu  i wypożyczenia stacji. Firma współpracuje z uznanymi na świecie producentami aparatury elektrycznej, takimi jak: Siemens, ABB, Schneider Electric, Efen.

Na co dzień obsługujemy wymagające zamówienia ze strony krajowych i zagranicznych podmiotów realizowanych na terenach podlegających koncernom energetycznym tj: Tauron, Enea, Energa, PGE oraz realizujemy projekty z zakresu elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowych. W ramach grupy zostało zrealizowanych także wiele projektów w zakresie zasilania oraz zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów handlowych wielkopowierzchniowych, zakładów przemysłowych, czy osiedli mieszkaniowych. Potrzeby rynku, oczekiwania klientów, wymagania energetyki zawodowej i ścisła współpraca z projektantami branżowymi to codzienność inżynierów z ELQ S.A., którzy na bazie opracowanych rozwiązań tworzą konfiguracje stacji transformatorowych o zróżnicowanych mocach, wyposażeniu, wymiarach, pozwalających na ich optymalną zabudowę nawet w trudnodostępnym terenie.

Wyróżnia nas nie tylko pionierskie zaawansowanie techniczne, najwyższa jakość produktów potwierdzona stosownymi certyfikatami, przy zachowaniu wszelkich parametrów bezpieczeństwa oraz funkcjonalności tworzonych urządzeń, lecz wyjątkowa elastyczność rozwiązań, szybkie terminy realizacji i dogodne warunki współpracy. Jesteśmy pewni, iż spółka ELQ S.A. jest w stanie zaspokoić wszystkie wymagania klientów zarówno reprezentujących sektor publiczny jak i prywatny.

Zapraszamy do kontaktu!

ELQ szczyci się długoletnią historią działalności – związana z energetyką zawodową od 40 lat.
Rozpoznawalna marka na rynku energetyki zawodowej, wynikająca z pionierskich działań w zakresie rozwoju kontenerowych stacji transformatorowych .
Bardzo dobra opinia wśród stałych klientów oraz pozytywny wizerunek firmy u zadowolonych dotychczasowych odbiorców .
Zapewniamy pełne profesjonalne doradztwo techniczne i projektowe oferując kompleksową obsługę realizacji inwestycji w systemie Zaprojektuj-Wybuduj.
W stacjach transformatorowych zastosowano niezwykle wydajny system wentylacji grawitacyjnej.
To innowacyjne rozwiązanie zapewnia aparaturze zamontowanej w stacji transformatorowej właściwe warunki pracy, pozwalające stabilne utrzymywanie optymalnej temperatury wewnątrz stacji bez konieczności stosowania zawodnego wspomagania wentylacją mechaniczną.
Zastosowany w stacjach typu Solar system wentylacji grawitacyjnej pozwolił na uzyskanie klasy obudowy 5 – najwyższej z możliwych w tej klasie, potwierdzony badaniami laboratoryjnymi i odpowiednimi certyfikatami Instytutu Energetyki.
Strategia rozwoju firmy oparta jest o zasadę innowacyjności.
Prekursorskie rozwiązanie produkcji obudów betonowych stacji transformatorowych w oparciu o własną technologię z wykorzystaniem siatkobetonu pozwala na znaczące obniżenie ciężaru obudów o kilkaset procent w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań, przy zachowaniu trwałości i niezawodności działania w całym okresie ich eksploatacji.
To unikatowa technologia produkcji obudów chroniona jest patentem RP.
ELQ jako jedyny w kraju producent stacji transformatorowych posiada możliwości posadowienia obudów w dwóch wariantowych wersjach :
a/ na specjalnych stopach fundamentowych;
b/ z zastosowaniem piwnicy kablowej.
Odbiorca ma możliwość wyboru rodzaju posadowienia uwzględniając warunki geologiczne podłoża, ciężar całkowity stacji transformatorowej oraz aspekt ochrony urządzeń przed korozją i skutkami wnikania wody i wilgoci do wnętrza stacji.
Niskie koszty transportu,rozładunku i montażu jednolitego prefabrykatu z uwagi na niską wagę w pełni wyposażonej stacji transformatorowej.
Łatwy i szybki montaż w miejscu budowy obiektu.
Łatwość wielokierunkowego wyprowadzania kabli energetycznych poprzez przepusty w podłodze, umieszczone ponad poziomem gruntu.
Bardzo wysoka trwałość eksploatacyjna.

Nasze Produkty wyróżniają się na tle konkurencji!

Większość rzeczy na świecie , które warto robić , uznawano kiedyś za niemożliwe, dopóki ktoś ich nie zrobił

W energetyce zrobił je EL-Q

Producent prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych.
Wykonawca kompleksowych inwestycji w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia innowacyjnych urządzeń elektroenergetycznych w obszarze wtórnego rozdziału energii elektrycznej.
Kompleksowa realizacja obiektów i infrastruktury w obszarach Energetyki Zawodowej, Przemysłu, Budownictwa, Obiektów Użyteczności Publicznej, OZE i Inwestorów Prywatnych.
Zapewniamy pełny zakres usług w systemie ,, Zaprojektuj-Wybuduj “.
Realizujemy zamówienia generalnych wykonawców jak i bezpośrednich inwestorów .
EL-Q powstało w roku 1976 jako zaplecze techniczne Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego.
W wyniku restrukturyzacji krajowej energetyki w latach osiemdziesiątych XX wieku , EL-Q stało się Wydziałem Zakładu Energetycznego Częstochowa.
Ten fakt zapoczątkował rozwój firmy w kierunku produkcji urządzeń rozdzielczych SN i nn oraz kontenerowych stacji transformatorowych .
EL-Q zajęło miejsce niekwestionowanego lidera na rynku krajowym.
Dziś oferta El-Q łączy w sobie trwałe, niezawodne rozwiązania technologiczne oraz elastyczne warunki współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi.
Aktualnie firma jest w stanie zaspokoić wszystkie wymagania klientów reprezentujących sektor przemysłowy, publiczny i prywatny.
EL-Q jest prekursorem wielu rozwiązań racjonalizatorskich, w tym objęta ochroną patentową system wentylacji grawitacyjnej oraz technologią produkcji budynków stacyjnych żelbetowych.
To tutaj powstały nowatorskie rozwiązania zaspakajające potrzeby nowoczesnej energetyki.
Wyprodukowane w EL-Q pierwsze kontenerowe stacje transformatorowe pozwoliły na wyeliminowanie obszernych powierzchniowo osiedlowych stacji typu MSTw.
Właśnie u nas w latach 90- tych ubiegłego stulecia powstał innowacyjny pomysł na zastosowanie w naszych urządzeniach rozdzielnic SN w izolacji SF6.
Do dzisiaj rozwiązanie to stanowi standard budownictwa elektroenergetycznego w Polsce.
Projektowanie kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego, stacje transformatorowe, linie kablowe i napowietrzne.
Kompleksowa realizacja projektów w zakresie zasilania elektroenergetycznego.
Kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz dokumentacji technicznej.
Produkcja stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych,
Produkcja urządzeń elektroenergetycznych SN i nn,
Produkcja złączy kablowych SN,
Produkcja wnętrzowych stacji transformatorowych,
Produkcja mobilnych stacji transformatorowych,
Produkcja obudów metalowych dla redukcyjnych stacji gazowych.
Stacje transformatorowe typu Solar,
Stacje transformatorowe typu Uni Solar,
Stacje transformatorowe typu Elqusim,
Stacje transformatorowe Unistat,
Stacje transformatorowe MKB,
Punkty rozdzielcze SN,
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji gazowej,
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji powietrznej,
Rozdzielnice elektryczne nn.
Firma oferuje usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy prefabrykowanych stacji transformatorowych.
Udostępniamy stacje w obudowach betonowych lub metalowych, w wersjach obudowy związanych na stałe z gruntem lub przewoźne.
Wyposażenie stacji zgodnie z życzeniem klienta.
Dostawa i instalacja we wskazanym miejscu.
Firma oferuje kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych.
W zakres usługi wchodzi generalne wykonawstwo oraz optymalny i profesjonalny serwis.
Przedmiot inwestycji obejmuje:
budowa linii kablowych i napowietrznych,
montaż stacji transformatorowych i stacji typu PZO,
kompleksowe wyposażenie stacji transformatorowych SN/nn,
modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych,
badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych,
przekazanie robót do odnośnych służb zakładu energetycznego lub inwestora,
usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.
Zapewniamy i oferujemy usługi serwisowe naszych produktów w zakresie:
przeglądów gwarancyjnych.
przeglądów pogwarancyjnych.
szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji.

ELQ – ponad 40 lat z energetyką zawodową

EL-Q Sp z o.o. (której właścicielem jest ELQ SA) powstała w roku 1976 jako zaplecze techniczne Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego.
W wyniku restrukturyzacji krajowej energetyki w latach osiemdziesiątych XX wieku , EL-Q stało się Wydziałem Zakładu Energetycznego Częstochowa.
Ten fakt zapoczątkował rozwój firmy w kierunku produkcji urządzeń rozdzielczych SN i nn oraz kontenerowych stacji transformatorowych .
EL-Q zajęło miejsce niekwestionowanego lidera na rynku krajowym.
Dziś oferta ELQ łączy w sobie trwałe, niezawodne rozwiązania technologiczne oraz elastyczne warunki współpracy z klientami krajowymi i zagranicznymi.
Aktualnie firma jest w stanie zaspokoić wszystkie wymagania klientów reprezentujących sektor przemysłowy, publiczny i prywatny.

ELQ Sprawdzony Partner

Producent prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych. Wykonawca kompleksowych inwestycji w zakresie dostaw, montażu i uruchomienia innowacyjnych urządzeń elektroenergetycznych w obszarze wtórnego rozdziału energii elektrycznej. Kompleksowa realizacja obiektów i infrastruktury w obszarach Energetyki Zawodowej, Przemysłu, Budownictwa, Obiektów Użyteczności Publicznej, OZE i Inwestorów Prywatnych. Zapewniamy pełen zakres usług w systemie ,, Zaprojektuj-Wybuduj “. Realizuje  zamówienia generalnych wykonawców jak i bezpośrednich inwestorów . Nie boi się dużych wyzwań.

W ELQ nowe pomysły i wieloletnia tradycja

ELQ jest prekursorem wielu rozwiązań racjonalizatorskich, w tym objęta ochroną patentową system wentylacji grawitacyjnej oraz technologią produkcji budynków stacyjnych żelbetowych. To tutaj powstały nowatorskie rozwiązania zaspakajające potrzeby nowoczesnej energetyki. Wyprodukowane w EL-Q pierwsze kontenerowe stacje transformatorowe pozwoliły na wyeliminowanie obszernych powierzchniowo osiedlowych stacji typu MSTw. W latach 90- tych ubiegłego stulecia powstał innowacyjny pomysł na zastosowanie w naszych urządzeniach rozdzielnic SN w izolacji SF6. Do dzisiaj rozwiązanie to stanowi standard budownictwa elektroenergetycznego w Polsce.