ELQ SPÓŁKA AKCYJNA

Biuro zarządu i adres do korespondencji

42-217 Częstochowa

ul. Ferdynanda Focha 89

tel/fax: +48 71 726 21 21

Siedziba Spółki

42-200 Częstochowa, Polska, Ul.  Jagiellońska 81/83

Dane Kontaktowe

tel/fax: +48 71 726 21 21

e-mail: office@elqsa.pl

NIP: 8992609747

REGON:  020532307

KRS: 0000368054

Kapitał Akcyjny: 10.000.000,00 zł wpłacony w całości. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych

Adres

ul. Jagiellońska 81/83
42-200 Częstochowa

 • NIP: 5730206550
 • REGON: 150020443
 • KRS: 0000116029

Kontakt

Dział Techniczno-Handlowy


Dział Rozwoju i Marketingu


Księgowość


Dział Zaopatrzenia


Dział Rekrutacji

 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie 42-200, ul. Jagiellońska 81/83 , w celu:
  • Przedstawienia oferty
  • Zawarcia umowy
  • Realizowania umowy zlecenia
  • Rekrutacyjnym

  Dane osobowe przekazuję dobrowolnie i oświadczam, że są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego IOD m.domanska@veltoro.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.