Projektowanie kompletnych systemów zasilania elektroenergetycznego, stacje transformatorowe, linie kablowe i napowietrzne.
Kompleksowa realizacja projektów w zakresie zasilania elektroenergetycznego.
Kompleksowe wykonanie prac projektowych oraz dokumentacji technicznej.
Produkcja stacji transformatorowych SN/nn w obudowach betonowych i metalowych,
Produkcja urządzeń elektroenergetycznych SN i nn,
Produkcja złączy kablowych SN,
Produkcja wnętrzowych stacji transformatorowych,
Produkcja mobilnych stacji transformatorowych,
Produkcja obudów metalowych dla redukcyjnych stacji gazowych.
Stacje transformatorowe typu Solar,
Stacje transformatorowe typu Uni Solar,
Stacje transformatorowe typu Elqusim,
Stacje transformatorowe Unistat,
Stacje transformatorowe MKB,
Punkty rozdzielcze SN,
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji gazowej,
Rozdzielnice elektryczne SN w izolacji powietrznej,
Rozdzielnice elektryczne nn.
Firma oferuje usługi w zakresie wynajmu i dzierżawy prefabrykowanych stacji transformatorowych.
Udostępniamy stacje w obudowach betonowych lub metalowych, w wersjach obudowy związanych na stałe z gruntem lub przewoźne.
Wyposażenie stacji zgodnie z życzeniem klienta.
Dostawa i instalacja we wskazanym miejscu.
Firma oferuje kompleksową realizację inwestycji elektroenergetycznych.
W zakres usługi wchodzi generalne wykonawstwo oraz optymalny i profesjonalny serwis.
Przedmiot inwestycji obejmuje:
budowa linii kablowych i napowietrznych
montaż stacji transformatorowych i stacji typu PZO
kompleksowe wyposażenie stacji transformatorowych SN/nn
modernizacja i remonty obiektów elektroenergetycznych
badania pomontażowe i eksploatacyjne stacji oraz linii kablowych
przekazanie robót do odnośnych służb zakładu energetycznego lub inwestora
usługi w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
Zapewniamy i oferujemy usługi serwisowe naszych produktów w zakresie:
przeglądów gwarancyjnych.
przeglądów pogwarancyjnych.
szkoleń z zakresu obsługi i eksploatacji.

Gwarancje Bezpieczeństwa

 • Jednolity prefabrykat gwarantujący zachowanie parametrów i ich powtarzalność dla każdego egzemplarza wyprodukowanej stacji,
 • Świadectwo badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami normy PN-EN 62271-202:2007 wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie,
 • Kompletna ochrona przed skutkami działania wyładowania łukowego wewnątrz obiektu.

Gwarancje Niezawodności

 • Innowacyjny system wentylacji grawitacyjnej (klasa obudowy 5), zapewniający aparaturze i transformatorowi właściwe warunki pracy,
 • Pełna ochrona przed korozją i skutkami wnikania wody do wnętrza stacji.

Ekonomika

 • Niskie koszty transportu i montażu jednolitego prefabrykatu (ściany + dach + fundament),
 • Łatwość lokalizacji obiektu w terenie, dzięki trzem pełnym ścianom oddzielenia pożarowego,
 • Możliwość wielokierunkowego wyprowadzenia kabli poprzez przepusty w podłodze, umieszczone ponad poziomem gruntu.

Walory Montażowe

 • Lekka obudowa z betonu cienkościennego (grubość 40 mm) produkowana wg samodzielnie wypracowanej technologii chronionej patentem RP,
 • Płytki fundament zamknięty podłogą betonową.

Ochrona Środowiska

 • Szczelna, betonowa misa olejowa stanowiąca element fundamentu stacji.

Kompozycyjność

 • Możliwość dostosowania obiektu do lokalnych wymagań architektonicznych poprzez wariantowość nakładki dachowej i szeroką gamę kolorystyczną tynków akrylowych.

ELQ Spółka Akcyjna

Nasze Produkty wyróżniają się na tle konkurencji!
40 lat doświadczenie w branży energetycznej