Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej

– Artur Siwek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

– Robert Kucęba – Członek Rady Nadzorczej,

– Włodzimierz Bogucki – Członek Rady Nadzorczej,

– Żaneta Żak – Sołtysiak – Członek Rady Nadzorczej,

– Olga Sowa – Członek Rady Nadzorczej.